Wpisowe

Jednorazowa bezzwrotna opłata gwarantująca miejsce w Klubie 300 zł


Czesne

  • pobyt dziecka do 10 godzin dziennie 1000 zł
  • pobyt dziecka do 5 godzin dziennie 850 zł
  • każda dodatkowa rozpoczętą godzina pobytu dziecka w klubie 20 zł


Do końca 2021 roku czesne będzie obniżone o kwotę 80 zł miesięcznie
na każde dziecko z dofinansowania MALUCH+ 2021

ZNIŻKA CZESNEGO
Przy zapisie rodzeństwa czesne każdego kolejnego dziecka ulega pomniejszeniu o 15% . Zniżka jest aktywna przez cały okres umowy


Wyżywienie

Dzienna stawka wyżywienia dziecka 10 zł (odpis przy zgłoszeniu nieobecności dziecka)