Wpisowe

Jednorazowa bezzwrotna opłata gwarantująca miejsce w Klubie 300 zł


Czesne

  • pobyt dziecka do 10 godzin dziennie 1315 zł ( do 31.12.2023 roku 1200 zł )
  • każda dodatkowa rozpoczętą godzina pobytu dziecka w klubie 50 zł

ZNIŻKA CZESNEGO
Przy zapisie rodzeństwa czesne każdego kolejnego dziecka ulega pomniejszeniu o 15% . Zniżka jest aktywna przez cały okres umowy


Wyżywienie

Dzienna stawka wyżywienia dziecka 15 zł (odpis przy zgłoszeniu nieobecności dziecka)